05/03/2010 Εκδήλωση-Συναυλία Άρνηση Στράτευσης, πολιτικά δημόσια και ωραία

Ούτε μια ώρα στο στρατό

Εκδήλωση 18:00

  • Άρνηση Στράτευσης πολιτικά, δήμοσια και ωραία

Συναυλία 22:00

  • (οικονομικής ενίσχυσης του ολικού αρνητή Ε.Μ)
    Ντ.Σαδίκης / Λουδίας / Bad Trip / The Riddle / RockaRolla/ V.I.C